Informacja o unieważnieniu postępowania naboru

Informacja

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista/ Główny Specjalista w Referacie Księgowości i Finansów w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

Kwestionariusz kandydata

klauzula informacyjna

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PIASECZNIE

Wyniki naboru

Przyjęcia do szkół i przedszkoli dzieci z Ukrainy – informacje

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy. Piaseczyńskie szkoły już rozpoczęły zapisywanie uczniów do szkół.

W materiale przygotowanym przez MEiN znalazły się praktyczne wskazówki dotyczące zapisania dziecka do szkoły oraz praw, jakie przysługują uczniom z zagranicy w polskich szkołach. Informacja została opracowana w języku polskim i ukraińskim.

Poniżej znajdą Państwo informację o dokumentach, jakie są wymagane, aby zapisać dziecko do szkoły. Przyjęcie do szkoły wymaga złożenia wniosku, a decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor. Publiczna szkoła podstawowa, w rejonie której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy, przyjmuje z urzędu, a inne publiczne szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe w miarę posiadania wolnych miejsc. Jeśli w wybranej placówce nie ma wolnych miejsc, potrzebny jest kontakt z urzędem gminy.

Dzieci w wieku 7-18 lat mogą nieodpłatnie uczyć się w polskich szkołach. Brak znajomości języka polskiego nie stanowi formalnej przeszkody. Uczniowie z Ukrainy mogą uczestniczyć w nieodpłatnych lekcjach języka polskiego organizowanych przez szkołę oraz zostać objęte opieką psychologiczno-pedagogiczną z związku z doświadczeniem migracyjnym.

– Piaseczyńskie szkoły podstawowe już przyjmują dzieci z Ukrainy. Od przyszłego tygodnia w miarę posiadanych miejsc zaczną przyjmować dzieci przedszkola – informuje wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak. – Postaramy się również przygotować ofertę z Centrum Kultury dla małych dzieci. Zapraszamy do współpracy mówiące po polsku obywatelki Ukrainy. Ich obecność w szkole ułatwi udzielanie pomocy i wsparcia dzieciom z Ukrainy przychodzącym do szkoły, w tym wyjaśniania zasad.

Informacje do pobrania :
1) w języku polskim: Informacja dla rodziców – język polski (pdf, 233 KB)

2) w języku ukraińskim: Informacja dla rodziców – język ukraiński (pdf, 203 KB)

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista/ Główny Specjalista w Referacie Księgowości i Finansów w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

Kwestionariusz

klauzula informacyjna do naboru

klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy Specjalisty/Głównego Specjalisty w Referacie Księgowości i Finansów w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

Wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze : Specjalista/Główny Specjalista w Referacie Księgowości i Finansów

Kwestionariusz

Klauzula informacyjna

Informacja

W związku ze świętem dnia 01 stycznia 2022 r. przypadającym w sobotę, informuję, że dzień 07 stycznia 2022 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie.

Informacja

Informujemy, że w piątek 31 grudnia 2021 r. Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie będzie czynne do godziny 14.00.

Informacja

W związku ze świętem dnia 25 grudnia 2021 r. przypadającym w sobotę, informuję, że dzień 24 grudnia 2021 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie.

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności