OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Ogłoszenie

Klauzula informacyjna

Kwestionariusz kandydata

Oświadczenie

Unieważnienie postępowania naboru

Informacja

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Ogłoszenie

Klauzula Informacyjna

Kwestionariusz kandydata

Oświadczenia

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA ZASTĘPSTWO

Ogłoszenie

Kwestionariusz kandydata

Klauzula informacyjna

Oświadczenia

Unieważnienie postępowania naboru

Informacja

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Referenta lub Specjalisty lub Głównego Specjalisty w Referacie Księgowości i Finansów

Ogłoszenie o naborze

Oświadczenie do naboru

Kwestionariusz kandydata

Klauzula informacyjna

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY

W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  W PIASECZNIE

Wyniki naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  W PIASECZNIE

Wyniki naboru

Informacja o dniu wolnym od pracy dla pracowników CUW

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr CUW.021.23.2023 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie z dnia 03 listopada 2023r., dzień 17 listopada 2023r. (piątek) został wyznaczony dniem wolnym od pracy dla pracowników Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie za dzień 11 listopada 2023r. przypadający w sobotę.

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności