OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Ogłoszenie

Kwestionariusz kandydata

Klauzula informacyjna

Oświadczenia

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista lub Główny Specjalista w Referacie Kontroli w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

Ogłoszenie

Klauzula informacyjna

Kwestionariusz kandydata

Oświadczenie

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista lub Główny Specjalista w Referacie Oświaty w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

Ogłoszenie

Klauzula informacyjna

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referent/Specjalista w Referacie Administracyjno – Organizacyjnym w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

Ogłoszenie

Klauzula informacyjna

Kwestionariusz kandydata

Oświadczenie

https://cuw.piaseczno.eu/wp-content/uploads/2023/12/kartka-swiateczna.docx

Szanowni Państwo, rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka do przedszkola od 1 września 2024r. zapraszamy do zapoznania się z ofertą gminnych przedszkoli publicznych. Poniżej link do artykułu promującego nasze przedszkola.

https://piaseczno.eu/prezentacja-oferty-gminnych-przedszkoli-publicznych/

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Ogłoszenie

Klauzula informacyjna

Kwestionariusz kandydata

Oświadczenie

Unieważnienie postępowania naboru

Informacja

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PIASECZNIE

Wyniki naboru

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Ogłoszenie

Klauzula informacyjna

Kwestionariusz kandydata

Oświadczenie

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności