Ogłoszenie o zatrudnieniu na zastępstwo na stanowisko urzędnicze – Referenta lub Specjalisty w Referacie Płac i Ubezpieczeń Społecznych w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

Ogłoszenie

Kwestionariusz kandydata

Oświadczenie

Klauzula informacyjna

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Referenta lub Specjalisty lub Głównego Specjalisty w Referacie Księgowości i Finansów

Informacja

Ogłoszenie o zatrudnieniu na zastępstwo na stanowisko urzędnicze – Referenta lub Specjalisty w Referacie Płac i Ubezpieczeń Społecznych w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

Ogłoszenie

Kwestionariusz kandydata

Oświadczenie

Klauzula informacyjna

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Referenta lub Specjalisty lub Głównego Specjalisty w Referacie Księgowości i Finansów

Ogłoszenie

Klauzula informacyjna

Kwestionariusz kandydata

Oświadczenie

Życzenia świąteczne

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO PRACY W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PIASECZNIE – Specjalista lub Główny Specjalista w Referacie Kontroli

Informacja

Informacja

W związku ze świętem dnia 06 stycznia 2024 r. przypadającym w sobotę, informuję, że dzień 29 marca 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO PRACY W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PIASECZNIE – Referent lub Specjalista lub Główny Specjalista w Referacie Księgowości i Finansów

Informacja

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO PRACY – Główny Księgowy

Informacja

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – Specjalista lub Główny Specjalista w Referacie Kontroli

Ogłoszenie

Kwestionariusz osobowy

Klauzula informacyjna

Oświadczenia

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności