UNIEWAŻNIENIE NABORU NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

Unieważnienie naboru

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

Ogłoszenie

Kwestionariusz kandydata

Klauzula informacyjna

Oświadczenia

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego Specjalisty w Referacie Oświaty

Wyniki naboru

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – GŁÓWNY SPECJALISTA W REFERACIE OŚWIATY

Ogłoszenie

Kwestionariusz kandydata

Klauzula informacyjna

Oświadczenia

Informacja

W związku z Zarządzeniem nr CUW.021.3.2023 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie z dnia 27 marca 2023 r. informujemy, iż dzień 02 maja 2023 r. (wtorek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie.  Odpracowanie dnia wolnego od pracy nastąpi w sobotę 15 kwietnia 2023r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO KIEROWNIK REFERATU PŁAC I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Informacja o wynikach naboru – konkurs nierozstrzygnięty

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PIASECZNIE

Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PIASECZNIE

Informacja o wynikach naboru

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

KIEROWNIK W REFERACIE PŁAC I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

KLAUZULA INFORMACYJNA – DLA KANDYDATÓW DO PRACY

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

REFERENT/SPECJALISTA W REFERACIE KSIĘGOWOŚCI I FINANSÓW

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

KLAUZULA INFORMACYJNA – DLA KANDYDATÓW DO PRACY

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności