Struktura organizacyjna

PRACOWNICY CUW:

KRYSTYNA ŁĘCKA
Dyrektor

lecka@cuw.piaseczno.eu

ANNA WINIARSKA
Zastępca Dyrektora

pok. 109, tel. wewn. 107
winiarska@cuw.piaseczno.eu


REFERAT KSIĘGOWOŚCI I FINANSÓW

WIOLETA CHINEK
Główny Księgowy

pok. 211, tel. wewn. 211 chinek@cuw.piaseczno.eu

ANNA JĘDRZEJCZYK
Główny Specjalista

pok. 209, tel. wewn. 209
jedrzejczyk@cuw.piaseczno.eu

IZABELA BRZESKA
Specjalista

pok. 210, tel. wewn. 210
brzeska@cuw.piaseczno.eu

KATARZYNA NOWACKA
Specjalista

pok. 210, tel. wewn. 210
nowacka@cuw.piaseczno.eu

BEATA LIŚKIEWICZ
Specjalista

pok. 209, tel. wewn. 209
liskiewicz@cuw.piaseczno.eu

ANNA KOPCZYŃSKA
Główny Specjalista

pok. 207, tel. wewn. 207
kopczynska@cuw.piaseczno.eu

EDYTA WIEJAK-MATRASZEK
Specjalista

pok. 207, tel. wewn. 207

TERESA BORKOWSKA
Główny Specjalista

pok. 208 tel. wew. 208 borkowska@cuw.piaseczno.eu

MONIKA KACPRZAK
p.o. Głównego Księgowego

pok. 207, tel. wewn. 207
kacprzak@cuw.piaseczno.eu
MAREK BOLIKOWSKI
Specjalista

pok. 208, tel. wewn. 208
bolikowski@cuw.piaseczno.eu


REFERAT PŁAC I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

MIROSŁAWA SZULIK
Specjalista

pok. 114, tel. wewn. 110
szulik@cuw.piaseczno.eu

URSZULA OPAŁKA
Specjalista

pok. 108, tel. wewn. 106
opalka@cuw.piaseczno.eu

MARTA KOCISZEWSKA
Specjalista

pok. 108 tel. wew. 106
kociszewska@cuw.piaseczno.eu

AGNIESZKA LUBIK
Specjalista

pok. 108, tel. wewn. 106
lubik@cuw.piaseczno.eu

ALEKSANDRA PIEŃKOWSKA
Specjalista

pok. 114, tel. wewn. 110
pienkowska@cuw.piaseczno.eu

AGNIESZKA BŁAŻEJEWICZ
Specjalista

pok. 114, tel. wewn. 110
blazejewicz@cuw.piaseczno.eu


REFERAT OŚWIATY

MAŁGORZATA ŻYŁA
Kierownik

pok. 110, tel. wewn. 105
zyla@cuw.piaseczno.eu

MARZENA LORENC
Główny Specjalista

pok. 110, tel. wewn. 102
lorenc@cuw.piaseczno.eu

Ilona Żurawska
Główny Specjalista

pok. 110, tel. wewn. 101
zurawska@cuw.piaseczno.eu


REFERAT KONTROLI

ELŻBIETA GORZKOWSKA
Kierownik

pok. 111, tel. wewn. 104
gorzkowska@cuw.piaseczno.eu

JUSTYNA MAREK
Główny Specjalista

pok. 111, tel. wewn. 103
jmarek@cuw.piaseczno.eu

EDYTA KRÓLIK
Główny Specjalista

pok. 111, tel. wewn. 103
krolik@cuw.piaseczno.eu


SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KADR

ANNA KORCZAKOWSKA
Samodzielne stanowisko ds. kadr

pok. 112, tel. wewn. 217
korczakowska@cuw.piaseczno.eu


REFERAT ADMINISTRACJI I ORGANIZACJI

ANNA ŻUCHOWSKA
Specjalista

pok. 212, tel. wewn. 216
cuw@cuw.piaseczno.eu

zuchowska@cuw.piaseczno.eu

DOROTA ZARĘBA Specjalista

pok. 212, tel. wewn. 216
cuw@cuw.piaseczno.eu

zareba@cuw.piaseczno.eu

KAROLINA KARPIŃSKA
Specjalista

MARCIN CHUDEK
Kierowca


05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności