Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piasecznie

  1. Szkoła Podstawowa nr 4
  2. Przedszkole nr 5

Adres:

ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

tel. 22 484-26-00

e-mail: sekretariat@cempiaseczno.edu.pl

Dyrektor: Wioletta Grochowicz

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności