REFERAT KONTROLI

Wykaz dokumentów do rejestracji szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego

Zgłoszenie do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonych przez Gminę Piaseczno

Dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej oraz rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO)

Informacja o warunkach lokalowych

Klauzula RODO

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności