ZAPYTANIE OFERTOWE NA REMONT DWÓCH ŁAZIENEK W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PIASECZNIE

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Tabela wartości ofertowych

Oświadczenie o braku podwykonawców

Oświadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

Oświadczenie końcowe

Pomiary i dokumentacja fotograficzna

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Referenta lub Specjalisty lub Głównego Specjalisty w Referacie Księgowości i Finansów

Ogłoszenie o naborze

Oświadczenie do naboru

Kwestionariusz kandydata

Klauzula informacyjna

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Referenta lub Specjalisty lub Głównego Specjalisty w Referacie Księgowości i Finansów

Ogłoszenie o naborze

Oświadczenie do naboru

Kwestionariusz kandydata

Klauzula informacyjna

Zapytanie ofertowe na remont łazienki w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Tabela wartości ofertowych

Oświadczenie o braku podwykonawców

Oświadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

Oświadczenie końcowe

Pomiary i dokumentacja fotograficzna

UNIEWAŻNIENIE NABORU NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

Unieważnienie naboru

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

Ogłoszenie

Kwestionariusz kandydata

Klauzula informacyjna

Oświadczenia

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego Specjalisty w Referacie Oświaty

Wyniki naboru

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – GŁÓWNY SPECJALISTA W REFERACIE OŚWIATY

Ogłoszenie

Kwestionariusz kandydata

Klauzula informacyjna

Oświadczenia

Informacja

W związku z Zarządzeniem nr CUW.021.3.2023 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie z dnia 27 marca 2023 r. informujemy, iż dzień 02 maja 2023 r. (wtorek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie.  Odpracowanie dnia wolnego od pracy nastąpi w sobotę 15 kwietnia 2023r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO KIEROWNIK REFERATU PŁAC I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Informacja o wynikach naboru – konkurs nierozstrzygnięty

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności