Ogłoszenie w sprawie konkursów na stanowiska dyrektorów

Pełna treść ogłoszenia znajduje się pod następującym adresem:

Ogłoszenie w sprawie konkursów na stanowiska dyrektorów (kliknij, aby zobaczyć ogłoszenie)

Informacja dotycząca dowozu uczniów niepełnosprawnych w roku 2015-2016

Informacja dotycząca dowozu uczniów niepełnosprawnych w roku 2015-2016 (kliknij, aby pobrać)

Wniosek – dowóz zbiorowy uczniów niepełnosprawnych

Wniosek – dowóz zbiorowy (kliknij, aby pobrać)

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Zdzisław Lis powołał swojego II zastępcę

piaseczno.eu/index.php (kliknij, aby otworzyć)

Ogłoszenie o możliwości zatrudnienia

Szukasz pracy, która pozwoli ci się rozwinąć? Interesuje cię innowacyjna edukacja? Lubisz się uczyć? Zapraszamy do nas!
Poszukujemy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Oferujemy pracę pełną przygód, wyzwań i satysfakcji. Praca w młodym, dynamicznym zespole, szkolenia u wybitnych metodyków.
Wymagania: przynajmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, otwartość, samodzielność. 

Kontakt: sekretariat@szkola-eureka.pl, tel. 501 563 717www.szkola-eureka.pl

Magda Gędziorowska

Dyrektor Prywatnej Szkoły Podstawowej i Przedszkola Eureka


ul. Przebudzenia Wiosny 32
05-540 Zalesie Górne
 

Zatrudnienie dla nauczyciela bilogii i WDŻ na zastępstwo – cały etat od 02.03.2015r.

Gimnazjum nr 2 w Piasecznie poszukuje nauczyciela bilogii i WDŻ na zastępstwo – cały etat od 02.03.2015r.

gim2pno.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/127962/poszukujemy_nauczyciela_biologii_i_wdz

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2015_2016

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2015_2016 (kliknij aby pobrać)

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 (kliknij, aby pobrać)

Poszukiwany lokal do wynajęcia na potrzeby szkoły

Gmina Piaseczno poszukuje lokalu do wynajęcia w okolicy Szkoły Podstawowej Nr 5 na terenie Piaseczna z przeznaczeniem na sale lekcyjne dla Szkoły Podstawowej Nr 5. Pomieszczenia powinny nadawać się do adaptacji na sale lekcyjne oraz na pokój nauczycielski, świetlicę, stołówkę, szatnie i toalety dla dzieci i personelu.

Niezbędny jest odpowiedni teren na plac zabaw oraz parking.

Oferty prosimy składać w:
sekretariacie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Piasecznie ul. Kusocińskiego 4, II piętro, pok. 212 w terminie do 20 lutego 2015 roku.

Kontakt: Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Piasecznie, ul. Kusocińskiego 4, tel. 22 756 72 04, email: zeassekretariat@piaseczno.eu

Nowe placówki publiczne

Nowe placówki publiczne

W związku ze zmianą zapisów ustawy o systemie oświaty tzw. ustawa przedszkolna i nałożeniu na gminę obowiązku zapewnienia od 1 września 2015 r. wszystkim dzieciom 4 i 5-letnim miejsc w przedszkolach lub placówkach publicznych, a od 1 września 2017 r. także dzieciom 3-letnim, Gmina Piaseczno umożliwiła prowadzenie placówki publicznej przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne i osoby fizyczne. Dnia 12 lutego 2014 r. Rada Miejska w Piasecznie podjęła uchwałę w sprawie dotowania przedszkoli publicznych prowadzonych przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne i fizyczne w wysokości równej wydatkom ponoszonym w przedszkolach publicznych, pomniejszoną o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i za wyżywienie. Dzięki podjętej inicjatywie wydano 11 zezwoleń na prowadzenie przedszkoli publicznych przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne i fizyczne, a także jednej publicznej szkoły podstawowej.

Publiczne przedszkola:

1. realizują programy wychowania przedszkolnego, uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego;

2. zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 dziennie. Po tym czasie opłata wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę;

3. przedszkola pobierają wyłącznie opłaty wymienione w pkt. 2 i za wyżywienie

4. przeprowadzają rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

5. zatrudniają nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

 

Za organizację pracy przedszkola odpowiada organ prowadzący przedszkole czyli właściciel!

 

Publiczna szkoła podstawowa:

– zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;

– przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

– zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

– realizuje:

a) programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego,

b) ramowy plan nauczania;

– realizuje ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

 

Poniżej przedstawiamy informacje na temat nowych placówek publicznych prowadzonych przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne i fizyczne.

L.p.

Nazwa placówki i adres

Telefon kontaktowy

Data rozpoczęcia działalności

1.

Publiczne Przedszkole Nr 1 z oddziałami integracyjnymi
ul. Julianowska 66B
05-500 Piaseczno

22 715 34 91

1 stycznia 2015 r.

2.

Publiczne Przedszkole Zegar Słoneczny
ul. Poranku 5

05-540 Zalesie Górne

22 756 59 16

1 stycznia 2015 r.

3.

Publiczne Przedszkole Słoneczne

ul. Jana Pawła II 27a

05-500 Piaseczno

604 617 800

783 982 496

1 stycznia 2015 r.

4.

Publiczne Przedszkole „Klub Misia Bo”

ul. Gołkowska 2

05-502 Piaseczno

500 001 585

1 stycznia 2015 r.

5.

Publiczne Przedszkole „ABC w Złotokłosie”

ul. Staszica 12

05-504 Złotokłos

504 238 314

1 stycznia 2015 r.

6.

Publiczne Przedszkole „Melodia”

ul. Dunikowskiego 2

05-501 Piaseczno

22 756 99 04

1 stycznia 2015 r.

7.

Publiczne Przedszkole „Bajka”

ul. 17 stycznia 5

ul.  11 Listopada 21

05-500 Piaseczno

22 737 07 68

22 715 52 07

22 736 00 68

1 stycznia 2015 r.

8.

Publiczne Przedszkole „Przyjaciele Kubusia II”

ul. Gen. Grochowskiego 7 lok. U1

05-500 Piaseczno

513 167 863

1 stycznia 2015 r.

9.

Przedszkole Publiczne „Ala i kot”

ul. Zgoda 27

05-500 Piaseczno

662 619 546

1 września 2015 r.

10.

Przedszkole Publiczne „Poziomkowa Akademia”

ul. Główna 60

Kamionka

05-502 Piaseczno

696 418 114

1 września 2015 r.

11.

Publiczne Przedszkole Radosne

ul. Orężna 8a

05-500 Piaseczno

696 418 114

1 września 2015 r.

12.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

Julianów

ul. Julianowska 66B i 66C

22 715 34 91

602 507 701

1 września 2015 r.

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności