Decyzją kierownictwa gminy Piaseczno z Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół przeniesiono 3. specjalistów ds. oświaty do urzędu miasta.


Od 1 lipca wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników czy w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły składa się w piaseczyńskim magistracie. Informacji i pomocy w wypełnieniu formularzy udzielają specjaliści zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach, których znaleźć można na parterze w pok. nr 18, tel. 22 70 17 519. Pracownicy podlegają drugiemu zastępcy burmistrza pani Hannie Kułakowskiej-Michalak.
W zakresie obowiązków specjalistów ds. oświaty znajdują się m.in. prowadzenie ewidencji niepublicznych placówek, kontrolowanie spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat zameldowaną na terenie Gminy Piaseczno, prowadzenie spraw związanych z dowozem dzieci niepełnosprawnych i dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników, monitoring oraz przygotowanie sprawozdań z rządowych programów realizowanych w podległych gminie placówkach oświatowych, przygotowywanie corocznej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, przeprowadzanie rekrutacji do przedszkoli w systemie elektronicznym, ustalanie planu sieci i granic obwodów placówek oświatowo-wychowawczych, ale także opiniowanie arkuszy organizacji publicznych placówek oświatowych, prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem dyrektorów placówek oświatowych, prowadzenie akt osobowych dyrektorów placówek, oceną pracy dyrektorów i wnioskowaniem o nagrody dla dyrektorów. W kompetencji tych pracowników mieści się też opiniowanie powierzenia funkcji wicedyrektora i sprawy związane z awansem zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Piasecznie

 
 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalista ds. księgowości (kliknij, aby pobrać załącznik)
 

 

 
Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalista ds. kadr (kliknij, aby pobrać załącznik) 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Piasecznie

                      Informacja o wynikach naboru na stanowisko
               pracy w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Piasecznie

                                   ul. Kusocińskiego 4, 05 – 500 Piaseczno

 

            Specjalista ds. księgowości                            Zespół Ekonomiczno – Administracyjny

                  (nazwa stanowiska)                                                           Szkół w Piasecznie

                                                                                                            (miejsce pracy)

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Anna Chmielecka zamieszkała w Tarczynie.

 

 

Uzasadnienie dokonania wyboru:

 

 

Postępowanie rekrutacyjne na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Ekonomiczno –Administracyjnym Szkół w Piasecznie przeprowadzono w II etapach, tj. ocena formalna złożonych aplikacji oraz rozmowa kwalifikacyjna. W trakcie rozmowy oceniano predyspozycje i umiejętności  gwarantujące prawidłowe wykonanie zadań na ww. stanowisku.
Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w trakcie której Pani Anna Chmielecka wykazała się największą wiedzą merytoryczną w zakresie spraw administracyjno – ekonomicznych, komisja stwierdziła, że Pani Anna Chmielecka w największym stopniu spełnia wymagania niezbędne i dodatkowe do pracy na ww. stanowisku pracy.

 

 

Piaseczno, dnia 20 marca 2015 r.

 

Dyrektor Zespołu

Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Piasecznie

Edyta Woźniak

 

Gmina Piaseczno zwycięzcą w konkursie dla samorządów „Na wyzwania – rozwiązania”

http://piaseczno.eu/index.php?&mnu=91&id=7900

Zarządzenie w sprawie dotacji na ucznia (wychowanka) w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych

Zarządzenie w sprawie dotacji na ucznia (wychowanka) w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych (kliknij, aby pobrać załącznik)

Decyzją kierownictwa gminy Piaseczno z Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół przeniesiono 3. specjalistów ds. oświaty do urzędu miasta.

Od 1 lipca wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników czy w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły składa się w piaseczyńskim magistracie. Informacji i pomocy w wypełnieniu formularzy udzielają specjaliści zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach, których znaleźć można na parterze w pok. nr 18, tel. 22 70 17 519. Pracownicy podlegają drugiemu zastępcy burmistrza pani Hannie Kułakowskiej-Michalak.
W zakresie obowiązków specjalistów ds. oświaty znajdują się m.in. prowadzenie ewidencji niepublicznych placówek, kontrolowanie spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat zameldowaną na terenie Gminy Piaseczno, prowadzenie spraw związanych z dowozem dzieci niepełnosprawnych i dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników, monitoring oraz przygotowanie sprawozdań z rządowych programów realizowanych w podległych gminie placówkach oświatowych, przygotowywanie corocznej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, przeprowadzanie rekrutacji do przedszkoli w systemie elektronicznym, ustalanie planu sieci i granic obwodów placówek oświatowo-wychowawczych, ale także opiniowanie arkuszy organizacji publicznych placówek oświatowych, prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem dyrektorów placówek oświatowych, prowadzenie akt osobowych dyrektorów placówek, oceną pracy dyrektorów i wnioskowaniem o nagrody dla dyrektorów. W kompetencji tych pracowników mieści się też opiniowanie powierzenia funkcji wicedyrektora i sprawy związane z awansem zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego.

Ogłoszenie – poszukujemy nauczyciela wychowania przedszkolnego

Przedszkole Nr 11 w Piasecznie „Nefrytowy Zakątek”, ul. Nefrytowa 14 poszukuje od zaraz nauczyciela wychowania przedszkolnego (praca w pełnym wymiarze godzin) na dłuższe zastępstwo, za nieobecnego pracownika.

CV prosimy przesyłać na adres : przedszkole11.piaseczno@poczta.fm 

Telefon kontaktowy : 22-750-77-50  

Informacja o wynikach naboru na stanowiska pracy w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Piasecznie

Informacja o wynikach naboru na stanowisko spec. ds. księgowości (kliknij, aby pobrać załącznik)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko spec. ds. kadr (kliknij, aby pobrać załącznik)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko spec. admin.-ekon. (kliknij, aby pobrać załącznik)

Rekruatacja uzupełniająca

Szanowani  Państwo,
 
Od 15 czerwca 2015 od godziny 08:00 rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca do placówek, które dysponują wolnymi miejscami. Rekrutacja odbywać się będzie bez wykorzystania narzędzi  elektronicznych (bez logowania się w systemie). 
Rodzice z wypełnionym wnioskiem oraz dokumentami potwierdzającymi wybór danego kryterium udają się bezpośrednio do palcówki dysponującej wolnymi miejscami . 

Formularz wniosku jest dostępu tutaj (kliknij, aby pobrać załącznik)

Wykaz placówek dysponujących wolnymi miejscami (kliknij, aby pobrać załącznik)

Informacja o wysokości dotacji w roku 2015

 Informacja o wysokości dotacji w roku 2015 (klliknij, aby pobrac załącznik)

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności