KONTROLA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

Informacja dla rodziców uczniów urodzonych w roku 1999,1998,1997 nie zameldowanych lecz zamieszkałych na terenie Gminy  Piaseczno.

W związku z kontrolą obowiązku szkolnego i obowiązku nauki młodzieży w wieku 16-18 lat zamieszkałej na terenie Gminy Piaseczno, proszę o przekazanie do ZEAS Piaseczno oświadczenia (stanowiącego załącznik) o realizacji nauki przez Państwa syna/córkę

Kontrola realizowania obowiązku szkolnego lub nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat spoczywa na  burmistrzu gminy,  zaś rodzice lub prawni  opiekunowie są zobowiązani przekazać  informację o uczęszczaniu ich dziecka do szkoły.

Wypełnione oświadczenie proszę przekazać pocztą lub osobiście na adres Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Piasecznie, ul.Kusocińskiego 4 05-500 Piaseczno do dnia 31 stycznia 2015r. Istnieje możliwość przekazania scanu oświadczenia na adres email zeas@piaseczno.eu.

W razie pytań lub wątpliwości  można kontaktować się telefonicznie z pracownikiem ZEAS Małgorzatą Żyła tel. 22 756 72 04 wew. 211


Druk oświadczenia:
Oświadczenie rodzica (kliknij, aby pobrać)

Pismo Burmistrza gminy Piaseczno

Pismo Burmistrza gminy Piaseczno. (kliknij, aby pobrać)

Oferta Pracy dla nauczyciela wspomagającego

Oferta Pracy dla nauczyciela wspomagającego

Informacja w sprawie ofert pracy dla nauczyciela wspomagającego od  dnia 15.10.2014 r.


Czas trwania umowy Do końca roku szkolnego 2014/2015
Wymiar czasu pracy 1/1
Kwalifikacje Wyższe magisterskie w zakresie
pedagogiki specjalnej odpowiedniej
do pracy w oddziałach integracyjnych
Stopień awansu Bez możliwości odbycia stażu
na stopień awansu kontrakowego, 
stopień kontraktowy, mianowany
lub dyplomowany
Staż pracy —————
Doświadczenie zawodowe      Dobry kontakt z dziećmi


Kandydatów zainteresowanych ofertą pracy prosimy o przesłanie CV pocztą lub e-mailem na adres: sp5pias@wp.pl

Bezpłatny dowóz dzieci niepełnosprawnych

Bezpłatny dowóz dzieci niepełnosprawnych (kliknij, aby pobrać)


Wniosek na dowóz dzieci nieppełnosprawnych.pdf

Piaseczyńska Oświata bogatsza o trzy nowe placówki publiczne

Piaseczyńska Oświata bogatsza o trzy nowe placówki publiczne (kliknij, aby pobrać)

Opinia w sprawie konkursów dla placówek niepublicznych

opinia w sprawie konkursów dla placówek niepublicznych (kliknij, aby pobrać)

projekty uchwał (kliknij, aby pobrać)

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno (kliknij, aby pobrać załącznik)

Działania Gminy Piaseczno na rzecz poprawienia warunków nauczania w placówkach oświatowych

Działania Gminy Piaseczno na rzecz poprawienia warunków nauczania w placówkach oświatowych (kliknij, aby pobrać załącznik)

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO SUPERRACHMISTRZ-1

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO SUPERRACHMISTRZ-1 (kliknij, aby pobrać)

Rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Literackiego na Blog „Ale heca! Dzień z życia ucznia”

Rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Literackiego na Blog „Ale heca! Dzień z życia ucznia”

 

Konkurs trwał od 1 grudnia 2014 r. do 10 lutego 2015 r. Nadesłano 11 prac uczniów szkół podstawowych Gminy Piaseczno.  Komisja konkursowa oceniała zgodność z wyznacznikami formalnymi bloga, pomysłowość, oryginalność ujęcia tematu, walory artystyczne – indywidualność stylu autora oraz poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną. 13 marca 2015 r. ostatecznie wyłoniono laureatów, którymi zostały:
I miejsce

Aleksandra Majewska (SP2 Piaseczno)

 II miejsce

Aniela Sobuś (SP3 Gołków)

Amelia Urban (SP5 Piaseczno)

 III miejsce

Hanna Walentynowicz (SP Głosków)

Agata Lisowska (SP5 Piaseczno)

 Wyróżnienia:

Natalia Kędzierska (SP1 Piaseczno)

Emilia Dymek (SP5 Piaseczno)

 Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i gratulujemy.

 Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 5

w Piasecznie. Termin podamy niebawem.

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności