Komunikat

W związku z Zarządzeniem nr CUW.021.7.2021 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie z dnia 20 kwietnia 2021 r. informujemy, iż dzień 4 czerwca 2021 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie za święto przypadające w sobotę dnia 1 maja 2021.

 

Zarządzenie Nr CUW.020.24.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym

Zarządzenie Nr CUW.020.24.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy Specjalista w Referacie Księgowości i Finansów w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

Informacja 

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Płac i Ubezpieczeń Społecznych

Informacja

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej

Zarządzenie nr CUW.020.14.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 09 kwietnia 2021r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej

Klauzula informacyjna

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista w Referacie Księgowości i Finansów w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

Ogłoszenie

Kwestionariusz kandydata

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

 

Informacja

Dnia 02 kwietnia 2021r. (piątek) Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie będzie czynne w godzinach 7.30-14.00

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy Specjalista/Główny Specjalista w Referacie Płac i Ubezpieczeń Społecznych w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

Informacja 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Informacja 

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty/Głównego Specjalisty w Referacie Księgowości i Finansów w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

Informacja

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności