Zajęcia opiekuńcze w przedszkolach od 6 maja

Zajęcia opiekuńcze w przedszkolach od 6 maja

24 kwietnia została podjęta przez rząd decyzja o przedłużeniu zamknięcia przedszkoli i szkół do 24 maja. W komunikacie z dnia 29 kwietnia przedstawiono II etap łagodzenia obostrzeń związanych z koronawirusem, który daje jednak możliwość uruchomienia przedszkoli oraz żłobków od 6 maja w reżimie sanitarnym.

– Zdajemy sobie sprawę, że część z rodziców znajduje się w trudnej sytuacji, gdyż musi wrócić do pracy. Chcemy im to ułatwić, dlatego skorzystamy z możliwości i przygotujemy nasze placówki na przyjęcie tych dzieci, dla których rodzice nie mogą zorganizować opieki – mówi Burmistrz Daniel Putkiewicz.

Diagnoza zapotrzebowania

W pierwszym kroku dyrektorzy gminnych przedszkoli zrobią rozeznanie jakie jest zapotrzebowania i dla ilu dzieci należy zorganizować zajęcia opiekuńcze. Po analizie podjęta zostanie decyzja o ilości uruchomionych oddziałów od 6 maja. Wytyczne Ministerstwa Edukacji są rygorystyczne, a zorganizowanie zajęć opiekuńczych w sposób bezpieczny dla dzieci i personelu zostało scedowane na Dyrektorów oraz organ prowadzący. – To dla nas wielkie wyzwanie, a czasu na organizację mamy niewiele – mówi Hanna Kułakowska-Michalak, I Zastępca Burmistrza.

Procedury bezpieczeństwa

Opracowane już zostały procedury bezpieczeństwa, które będą obowiązywać we wszystkich gminnych placówkach:

Nie ma jeszcze konkretnych wytycznych dotyczących zasad przebywania dzieci w przedszkolach i zasad bezpieczeństwa na stronach rządowych.

Pytania i dylematy

Procedura, procedurą, mamy jednak wiele obaw i rozterek – nie ukrywa wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak. – Jak w przypadku 3-5 latków zachować pomiędzy dziećmi nakazane odległości? Co z używaniem sprzętów i zabawek? Jak często je dezynfekować i w jaki sposób robić to skutecznie? Po każdy wzięciu przez dziecko do ręki, czy na koniec dnia? Czy jesteśmy w stanie skutecznie zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i pracownikom? – Te pytania zadają sobie pewnie wszyscy – mówi wiceburmistrz.

Apel do Rodziców

– Raz jeszcze chciałabym zwrócić Państwa uwagę i podkreślić, że do przedszkola powinny przyjść tylko te dzieci, którym rodzice nie mogą w żaden sposób zapewnić opieki. To dla dobra nas wszystkich. Wiem od wychowawców, że tęsknią za spotkaniami z dziećmi, jednak naszym priorytetem jest przede wszystkim Wasze i Nasze bezpieczeństwo – podkreśla Hanna Kułakowska-Michalak.

Przedszkola „upublicznione” i niepubliczne

Gmina Piaseczno nie jest organem założycielskim dla tych placówek, wobec tego dyrekcja w porozumieniu z organem prowadzącym każdej placówki będzie samodzielnie podejmowała decyzje na jakich warunkach będzie uruchomiona placówka.

Żłobki

Gmina Piaseczno nie jest ich organem założycielskim, dlatego dyrekcja każdej placówki z osobna będzie samodzielnie podejmowała decyzje czy jest gotowa na jej uruchomienie.

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Zarządzenie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez CUW

Zarządzenie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez CUW

WAŻNY KOMUNIKAT

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług prawnych

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na zakup kart podarunkowych

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na zakup tonerów do drukarek w CUW

Zapytanie ofertowe na zakup tonerów do drukarek w CUW

Wzór umowy

Informacja

Dnia 31 grudnia 2019r. (wtorek) Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie będzie czynne w godzinach 7.30-14.00

Życzenia świąteczne

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty/Referenta w Referacie Płac i Ubezpieczeń Społecznych

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty/Referenta w Referacie Płac i Ubezpieczeń Społecznych

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności