Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referenta/Specjalisty w Referacie Płac i ubezpieczeń społecznych w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie.

Ogłoszenie

Kwestionariusz

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Referacie administracyjno – organizacyjnym w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

Ogłoszenie

Kwestionariusz

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego – kuchni i zaplecza kuchennego wraz z usługą organizacji żywienia uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piasecznie do końca roku szkolnego 2022/2023

Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego – kuchni i zaplecza kuchennego wraz z usługą organizacji żywienia uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piasecznie do końca roku szkolnego 2022/2023

  1. Ogłoszenie o konkursie ofert
  2. Ogłoszenie o konkursie ofert cd.
  3. Regulamin konkursu
  4. Regulamin konkursu cd.
  5. Załącznik nr 1 do Regulaminu
  6. Załącznik nr 2 do Regulaminu
  7. Załącznik nr 2 do Regulaminu cd.
  8. Załącznik nr 1 do wzoru umowy
  9. Załącznik nr 2 do wzoru umowy
  10. Umowa powierzenia danych osobowych

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PIASECZNIE

Referent/Specjalista w Referacie Księgowości i finansów

Informacja

Dnia 15 czerwca 2019r. (sobota) Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie będzie czynne w godzinach 8.00-16.00
Dzień 21 czerwca 2019r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy

Zapytanie ofertowe na zakup tonerów do drukarek w CUW

Zapytanie ofertowe na zakup tonerów do drukarek w CUW

Wzór umowy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referenta/Specjalisty w Referacie Księgowości i finansów w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referenta/Specjalisty w Referacie Księgowości i finansów w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

Klauzula informacyjna

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PIASECZNIE

Referent/Specjalista w Referacie Płac i ubezpieczeń społecznych

Zapytanie ofertowe na zakup kart podarunkowych

Zapytanie ofertowe na zakup kart podarunkowych

Życzenia Wielkanocne

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności