Komunikat

W związku ze świętem dnia 26 grudnia 2020 r. przypadającym w sobotę, informuję, że dzień 24 grudnia 2020 r. (czwartek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista w Referacie Księgowości i Finanów

Ogłoszenie

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Płac i Ubezpieczeń Społecznych

Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Płac i Ubezpieczeń Społecznych w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

Ogłoszenie

Kwestionariusz

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla kandydatów

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Referacie Księgowości i Finansów w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

Ogłoszenie

Kwestionariusz

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla kandydatów

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent/Specjalista w Referacie Księgowości i Finanów

Wyniki naboru 

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Płac i Ubezpieczeń Społecznych

Wyniki naboru

Komunikat

W związku ze świętem dnia 15 sierpnia 2020r. przypadającym w sobotę, informuję, że dzień 17 sierpnia 2020r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referenta/Specjalisty w Referacie Księgowości i Finansów w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

Ogłoszenie

Kwestionariusz

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla kandydatów

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Płac i Ubezpieczeń Społecznych w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

Ogłoszenie

Kwestionariusz

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla kandydatów

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności