Zapytanie ofertowe na zakup materiałów biurowych w CUW

Zapytanie ofertowe na zakup materiałów biurowych w CUW

Projekt – „Piaseczyńskie przedszkolaki – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Piaseczno”

Informacja

Dnia 16 listopada 2019r. (sobota) Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie będzie czynne w godzinach 8.00-16.00
Dzień 24 grudnia 2019r. (wtorek) jest dniem wolnym od pracy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referenta/Specjalisty w Referacie Płac i Ubezpieczeń Społecznych w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

Ogłoszenie

Kwestionariusz

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego i biurowego w CUW

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego i biurowego w CUW

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędniczne Specjalisty/Referenta w Referacie Oświaty

Wyniki naboru

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędniczne Specjalisty/Referenta w Referacie Płac i Ubezpieczeń Społecznych

Wyniki naboru

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędniczne Referenta w Referacie Administracyjno-Organizacyjnym

Wyniki naboru

Zarządzenie nr CUW.020.89.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 01 października 2019r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pomieszczeń i powierzchni w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaseczno oraz określenia zasad ich udostępniania

Zarządzenie nr CUW.020.89.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 01 października 2019r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pomieszczeń i powierzchni w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaseczno oraz określenia zasad ich udostępniania

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referenta/Specjalisty w Referacie Oświaty w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

Ogłoszenie

Kwestionariusz

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności