Koszty przejazdu ucznia

1. Skan zarządzenia w sprawie zwrotu kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych (kliknij, aby pobrać załącznik)

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności