Wytyczne do arkusza organizacyjnego szkół na rok szkolny 2012 – 2013


1.
Skan zarządzenia w sprawie wytycznych do sporządzania arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych (kliknij, aby wyświetlić)
2. Wytyczne do arkusza (kliknij, aby pobrać plik)

 


Dokumenty potrzebne do przeprowadzenia remontów lub prac związacych z usunięciem awarii w placówkach oświatowych

Do pobrania:
 

1. Dokumenty potrzebne do przeprowadzenia remontów lub prac związanych z usunięciem awarii w placówkach
2. Umowa zlecenie
3. Protokół wprowadzenia na budowę
4. Umowa
5. Protokół odbioru robót

Terminy rekrutacji do przedszkoli oraz dyżury wakacyjne w roku szkolnym 2009/2010

Do pobrania:

1. Terminy rekrutacji
2. Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola
3. Regulamin rekrutacji dzieci do przedszkoli
4. Wniosek o wpisanie na listę dzieci oczekujących
5. Rejestr kart zgłoszeń
6. Uchwała NR 200/X/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 06.07.2011 r. (w sprawie opłat za przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)
7. Uchwała NR 255/XI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24.08.2011 r. (w sprawie opłat za przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmieniająca)
8. Uchwała NR 459/XIX/2012 w sprawie zmiany w przekazywaniu dotacji 2012

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności