Uchwała dotycząca ustalenia opłat za korzystanie z pomieszczeń i powierzchni w szkołach i placówkach oświatotywch prowadzonych przez Gminę Piaseczno

1. Uchwała Nr 1492/L/2010 z dnia 25-08-2010

2. Uchwała Nr 1519/LII/2010 z dnia 20-10-2010

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności