Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

  1. Specjalista w Referacie Płac i Ubezpieczeń Społecznych
  2. Klauzula informacyjna – dla kandydatów do pracy
  3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności