Stawka dotacji w przeliczeniu na jedno dziecko

P { margin-bottom: 0.08in; direction: ltr; widows: 2; orphans: 2; }

W nawiązaniu do wystąpienia pokontrolnego NIK nr LWA – 4110-01-10/2013 R/13/011 z dnia 27 czerwca 2013 roku, Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Piasecznie uprzejmie informuje, iż w roku 2014 stawka dotacji w przeliczeniu na jedno dziecko dla przedszkoli niepublicznych oraz niepublicznych punktów przedszkolnych będzie ulegać zmianie w przypadkach:

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności