„Strategia oświatowa gminy Piaseczno na lata 2015-2020 – wersja robocza w trakcie opracowywania”

Piaseczno – strategia oświatowa – wersja robocza 2014-10-29 (kliknij, aby pobrać)

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności