Informacja o zmianie stawki dotacji w 2014 r.

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Piasecznie informuje, że uległa zmianie stawka dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego, w związku ze zmianą liczby uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Piaseczno wg danych z SIO na dzień 30.09.2014 r.

Dotychczasowa liczba uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Piaseczno uwzględniona do naliczenia dotacji wynosiła 1 215.

Obecnie liczba uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Piaseczno według danych z SIO na dzień 30.09.2014 r. wynosi 1 227.

Od miesiąca października 2014 r. obowiązują następujące stawki:

Dotacja dla przedszkoli niepublicznych 657,17 zł

Dotacja dla innych form wychowania przedszkolnego 350,49 zł

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności