PIASECZYŃSKA OŚWIATA – KAŻDY WIDZI JĄ INACZEJ


KLIKNIJ ABY POBRAĆ ZAŁĄCZNIK

1. List otwarty Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

2. Zaproszenie na konferencję

3. DIAGNOZA PIASECZYŃSKIEJ OŚWIATY

4. SWOT Rodzice

5. SWOT Jakość edukacji

6. SWOT Finanse konferencja

7. SWOT Dyrektorzy i jednostki organizacyjne

8. SWOT Placówki niepubliczne

9. IDEALNA SZKOŁA -prezentacja młodzieży

10. PODSUMOWANIE KONFERENCJI

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności