Ogłoszenie konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych

Zarządzenie Nr CUW.020.3.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 2019-04-12 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności