Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

Informacja o dalszym etapie procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze informatyka w
Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie.

W wyniku ogłoszonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze informatyka w Centrum Usług
Wspólnych w Piasecznie wpłynęły 2 oferty z czego do II etapu zakwalifikowało się 2 kandydatów.

II etap naboru w formie rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się 27.01.2017 r. o godz. 11.00
w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie ul. Kusocińskiego 4.
Zaproszeni kandydaci zostali powiadomieni telefonicznie oraz drogą mailową.

Piaseczno, dnia 25 stycznia 2017 r.

Komisja Rekrutacyjna

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności