Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY W CENTRUM USŁUG
                             WSPÓLNYCH W PIASECZNIE

                        05-500 Piaseczno ul. Kusocińskiego 4

      Informatyk                       w                    Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie
  (nazwa stanowiska)                                           (nazwa jednostki organizacyjnej)

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Jarosław
Miller zamieszkały w Żabieńcu.

Uzasadnienie dokonania wyboru:

Postępowanie rekrutacyjne na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie
przeprowadzono w II etapach, tj. ocena formalna złożonych aplikacji oraz rozmowa kwalifikacyjna.
W trakcie rozmowy oceniano predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonanie zadań
na ww. stanowisku. Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w trakcie której Pan Jarosław Miller
wykazał się wiedzą merytoryczną w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku, komisja stwierdziła,
że Pan Jarosław Miller spełnia wymagania niezbędne i dodatkowe do pracy na ww. stanowisku pracy.

Piaseczno, dnia 27 stycznia 2017r.

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych  w Piasecznie
Edyta Woźniak

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności