Informacja dla Dyrektorów dot. nagród z okazji DEN

Dyrektorów placówek oświatowych, którzy złożą do Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie do dnia 10 października 2018r. do godziny 16.00 informację o przyznanych nagrodach z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zapraszamy do podpisania list w dniu 15 października 2018r. do godziny 12.00

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności