Rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Literackiego na Blog „Ale heca! Dzień z życia ucznia”

Rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Literackiego na Blog „Ale heca! Dzień z życia ucznia”

 

Konkurs trwał od 1 grudnia 2014 r. do 10 lutego 2015 r. Nadesłano 11 prac uczniów szkół podstawowych Gminy Piaseczno.  Komisja konkursowa oceniała zgodność z wyznacznikami formalnymi bloga, pomysłowość, oryginalność ujęcia tematu, walory artystyczne – indywidualność stylu autora oraz poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną. 13 marca 2015 r. ostatecznie wyłoniono laureatów, którymi zostały:
I miejsce

Aleksandra Majewska (SP2 Piaseczno)

 II miejsce

Aniela Sobuś (SP3 Gołków)

Amelia Urban (SP5 Piaseczno)

 III miejsce

Hanna Walentynowicz (SP Głosków)

Agata Lisowska (SP5 Piaseczno)

 Wyróżnienia:

Natalia Kędzierska (SP1 Piaseczno)

Emilia Dymek (SP5 Piaseczno)

 Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i gratulujemy.

 Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 5

w Piasecznie. Termin podamy niebawem.

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności