Dokształcanie Młodocianych

Dokumenty do pobrania:
1. Wniosek o dofinansowanie kosztów (kliknij, aby pobrać załącznik)
2. Oświadczenie o otrzymywanej pomocy de minimis (kliknij, aby pobrać załącznik)
3. Oświadczenie o obowiązku sporządzania (kliknij, aby pobrać załącznik)
4. Formularz dla pomocy de minimis (kliknij, aby pobrać załącznik)
5. Refundacja kosztów kształcenia (kliknij, aby pobrać załącznik)

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności