Zarządzenie nr ZEAS.0050.4.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

Zarządzenie nr ZEAS.0050.4.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych stawek dotacji na ucznia (wychowanka) dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych dla których Gmina Piaseczno nie jest organem prowadzącym

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności