Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia miesięcznych stawek dotacji na ucznia

Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia miesięcznych stawek dotacji na ucznia (wychowanka) dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych dla których Gmina Piaseczno nie jest organem prowadzącym (kliknij, aby pobrać załącznik)

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności