Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów

Zarządzenie Burmistrza nr Oś.0050.4.2016 (kliknij, aby pobrać załącznik)

Załącznik do powyższego zarządzenia (kliknij, aby pobrać załącznik) 

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności