ZAPYTANIE OFERTOWE NA REMONT DWÓCH ŁAZIENEK W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PIASECZNIE

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Tabela wartości ofertowych

Oświadczenie o braku podwykonawców

Oświadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

Oświadczenie końcowe

Pomiary i dokumentacja fotograficzna

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności