Zajęcia dodatkowe w przedszkolach

Skan pisma Burmistrza w sprawie zajęć dodatkowych (kliknij, aby pobrać załącznik)

Zajęcia dodatkowe ogólnodostępne i nieodpłatne (kliknij, aby pobrać załącznik)

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności