Zajęcia opiekuńcze w przedszkolach od 6 maja

Zajęcia opiekuńcze w przedszkolach od 6 maja

24 kwietnia została podjęta przez rząd decyzja o przedłużeniu zamknięcia przedszkoli i szkół do 24 maja. W komunikacie z dnia 29 kwietnia przedstawiono II etap łagodzenia obostrzeń związanych z koronawirusem, który daje jednak możliwość uruchomienia przedszkoli oraz żłobków od 6 maja w reżimie sanitarnym.

– Zdajemy sobie sprawę, że część z rodziców znajduje się w trudnej sytuacji, gdyż musi wrócić do pracy. Chcemy im to ułatwić, dlatego skorzystamy z możliwości i przygotujemy nasze placówki na przyjęcie tych dzieci, dla których rodzice nie mogą zorganizować opieki – mówi Burmistrz Daniel Putkiewicz.

Diagnoza zapotrzebowania

W pierwszym kroku dyrektorzy gminnych przedszkoli zrobią rozeznanie jakie jest zapotrzebowania i dla ilu dzieci należy zorganizować zajęcia opiekuńcze. Po analizie podjęta zostanie decyzja o ilości uruchomionych oddziałów od 6 maja. Wytyczne Ministerstwa Edukacji są rygorystyczne, a zorganizowanie zajęć opiekuńczych w sposób bezpieczny dla dzieci i personelu zostało scedowane na Dyrektorów oraz organ prowadzący. – To dla nas wielkie wyzwanie, a czasu na organizację mamy niewiele – mówi Hanna Kułakowska-Michalak, I Zastępca Burmistrza.

Procedury bezpieczeństwa

Opracowane już zostały procedury bezpieczeństwa, które będą obowiązywać we wszystkich gminnych placówkach:

Nie ma jeszcze konkretnych wytycznych dotyczących zasad przebywania dzieci w przedszkolach i zasad bezpieczeństwa na stronach rządowych.

Pytania i dylematy

Procedura, procedurą, mamy jednak wiele obaw i rozterek – nie ukrywa wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak. – Jak w przypadku 3-5 latków zachować pomiędzy dziećmi nakazane odległości? Co z używaniem sprzętów i zabawek? Jak często je dezynfekować i w jaki sposób robić to skutecznie? Po każdy wzięciu przez dziecko do ręki, czy na koniec dnia? Czy jesteśmy w stanie skutecznie zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i pracownikom? – Te pytania zadają sobie pewnie wszyscy – mówi wiceburmistrz.

Apel do Rodziców

– Raz jeszcze chciałabym zwrócić Państwa uwagę i podkreślić, że do przedszkola powinny przyjść tylko te dzieci, którym rodzice nie mogą w żaden sposób zapewnić opieki. To dla dobra nas wszystkich. Wiem od wychowawców, że tęsknią za spotkaniami z dziećmi, jednak naszym priorytetem jest przede wszystkim Wasze i Nasze bezpieczeństwo – podkreśla Hanna Kułakowska-Michalak.

Przedszkola „upublicznione” i niepubliczne

Gmina Piaseczno nie jest organem założycielskim dla tych placówek, wobec tego dyrekcja w porozumieniu z organem prowadzącym każdej placówki będzie samodzielnie podejmowała decyzje na jakich warunkach będzie uruchomiona placówka.

Żłobki

Gmina Piaseczno nie jest ich organem założycielskim, dlatego dyrekcja każdej placówki z osobna będzie samodzielnie podejmowała decyzje czy jest gotowa na jej uruchomienie.

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności