Wykaz remontów przeprowadzonych w placówkach oświatowych Gminy Piaseczno w roku 2013

Plik z dokładnym wykazem remontów dostępny do pobrania po kliknięciu w link

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności