Terminy rekrutacji do przedszkoli oraz dyżury wakacyjne w roku szkolnym 2009/2010

Do pobrania:

1. Terminy rekrutacji
2. Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola
3. Regulamin rekrutacji dzieci do przedszkoli
4. Wniosek o wpisanie na listę dzieci oczekujących
5. Rejestr kart zgłoszeń
6. Uchwała NR 200/X/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 06.07.2011 r. (w sprawie opłat za przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)
7. Uchwała NR 255/XI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24.08.2011 r. (w sprawie opłat za przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmieniająca)
8. Uchwała NR 459/XIX/2012 w sprawie zmiany w przekazywaniu dotacji 2012

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności