Rozliczenie dotacji za 2015r

Rozliczenie dotacji przekazanej w roku 2015 oświatowym placówkom niepublicznym i publicznym prowadzonym przez inne niż gmina osoby prawne i fizyczne

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności