Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół informuje, iż dnia 14 marca 2016r. rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno na rok szkolny 2016/2017. Rejestracji w systemie elektronicznej rekrutacji należy dokonywać na stronie internetowej tutaj

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności