Projekt Uchwały zmieniającej obwody szkół

Szanowni Państwo,
Przedstawiony projekt zmieniający obwody dotyczy wyłącznie uczniów podejmujących edukację w klasach pierwszych szkół podstawowych, poczynając od września 2014 roku.
W przypadku, kiedy zmiana obwodu spowoduje rozdzielenie rodzeństwa, rodzice mogą starać się o umieszczenie dziecka w placówce, do której uczęszcza starsze dziecko. Wnioski w tej sprawie rozpatrywane będą indywidualnie.

Kliknij, aby zapoznać się z uchwałą

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności