Powierzenie stanowiska dyrektora przedszkola nr 11

Serdecznie gratulujemy Pani Małgorzacie Adamus powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 11 przy ul. Nefrytowej 14 w Piasecznie, w trybie bezkonkursowym z powodu nierozstrzygniętego konkursu w roku 2013.

Liczymy na dalszą owocną współpracę w zakresie edukacji najmłodszych mieszkańców Gminy Piaseczno i działań na rzecz wzbogacenia oferty wychowania przedszkolnego


 
Zarządzenie burmistrza w sprawie powierzenia stanowiska (kliknij, aby pobrać)

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności