Poszukiwany lokal do wynajęcia na potrzeby szkoły

Gmina Piaseczno poszukuje lokalu do wynajęcia w okolicy Szkoły Podstawowej Nr 5 na terenie Piaseczna z przeznaczeniem na sale lekcyjne dla Szkoły Podstawowej Nr 5. Pomieszczenia powinny nadawać się do adaptacji na sale lekcyjne oraz na pokój nauczycielski, świetlicę, stołówkę, szatnie i toalety dla dzieci i personelu.

Niezbędny jest odpowiedni teren na plac zabaw oraz parking.

Oferty prosimy składać w:
sekretariacie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Piasecznie ul. Kusocińskiego 4, II piętro, pok. 212 w terminie do 20 lutego 2015 roku.

Kontakt: Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Piasecznie, ul. Kusocińskiego 4, tel. 22 756 72 04, email: zeassekretariat@piaseczno.eu

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności