Ogłoszenie dotyczace placówek Niepublicznych

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół informuje, iż w roku 2014 stawka dotacji na jedno dziecko miesięcznie:

Do czasu otrzymania przez Gminę Piaseczno metryczki subwencji oświatowej na rok 2014 dotacja przysługująca na uczniów szkół, uczniów niepełnosprawnych i na dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju będzie przekazywana w wysokości wg stawek z roku 2013.

Niezwłocznie po otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej poinformujemy o wynikających z niej nowych stawkach dotacji na rok 2014.

Do pobrania:

1.Uchwała Nr 940/XXXIV/2013 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli
2. Uchwała Nr 13.253.2013 w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 940/XXXIV/2013
3. Inne formy wychowania przedszkolnego
4. Zgłoszenie do ewidencji – przedszkola
5. Zgłoszenie do ewidencji – punkty przedszkolne
6. RSPO (kliknij aby, pobrać).pdf

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności