Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Referacie Księgowości i Finansów w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

Ogłoszenie

Kwestionariusz

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla kandydatów

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności