Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista lub Główny Specjalista w Referacie Kontroli w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

Ogłoszenie

Klauzula informacyjna

Kwestionariusz kandydata

Oświadczenie

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności