Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referenta/Specjalisty w Referacie Płac i ubezpieczeń społecznych w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie.

Ogłoszenie

Kwestionariusz

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności