Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Referenta lub Specjalisty lub Głównego Specjalisty w Referacie Księgowości i Finansów

Ogłoszenie o naborze

Oświadczenie do naboru

Kwestionariusz kandydata

Klauzula informacyjna

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności