Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej

Zarządzenie nr CUW.020.14.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 09 kwietnia 2021r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej

Klauzula informacyjna

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności