KONTROLA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

Informacja dla rodziców uczniów urodzonych w roku 1999,1998,1997 nie zameldowanych lecz zamieszkałych na terenie Gminy  Piaseczno.

W związku z kontrolą obowiązku szkolnego i obowiązku nauki młodzieży w wieku 16-18 lat zamieszkałej na terenie Gminy Piaseczno, proszę o przekazanie do ZEAS Piaseczno oświadczenia (stanowiącego załącznik) o realizacji nauki przez Państwa syna/córkę

Kontrola realizowania obowiązku szkolnego lub nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat spoczywa na  burmistrzu gminy,  zaś rodzice lub prawni  opiekunowie są zobowiązani przekazać  informację o uczęszczaniu ich dziecka do szkoły.

Wypełnione oświadczenie proszę przekazać pocztą lub osobiście na adres Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Piasecznie, ul.Kusocińskiego 4 05-500 Piaseczno do dnia 31 stycznia 2015r. Istnieje możliwość przekazania scanu oświadczenia na adres email zeas@piaseczno.eu.

W razie pytań lub wątpliwości  można kontaktować się telefonicznie z pracownikiem ZEAS Małgorzatą Żyła tel. 22 756 72 04 wew. 211


Druk oświadczenia:
Oświadczenie rodzica (kliknij, aby pobrać)

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności